Privacy beleid en cookieverklaring

Restaurant Puik neemt de bescherming van uw privacy zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens daarom vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door Restaurant Puik. Deze gegevens zijn gastgegevens die door u zijn verstrekt, maar bijvoorbeeld ook gegevens over bezoeken aan onze website, aanmeldingen voor nieuwsbrieven, deelname aan campagnes of promoties en gegevens over restaurant bezoeken.

Restaurant Puik gebruikt uw gegevens alleen als u toestemming geeft of indien Restaurant Puik uw gegevens nodig heeft om producten of diensten aan u te leveren of dit reeds is gebeurd.

Restaurant Puik verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Restaurant Puik stelt de gegevens alleen ter beschikking aan derden die zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst tussen Restaurant Puik en u.

Indien en wanneer Restaurant Puik uw gegevens op enige andere wijze verwerkt, vereist dit uw (expliciete) toestemming.

Onze contactgegevens zijn:

Restaurant Puik
Markt 48
7731 DB Ommen Nederland

Voor u bereikbaar op:
+31 (0) 529 740011 of info@www.restaurantpuik.nl

Privacy beleid en Cookieverklaring  Restaurant Puik

1. Restaurant Puik verzamelt de volgende persoonsgegevens om u de volgende producten en diensten aan te bieden:

1.1  Als u een reservering bij ons maakt, worden de verstrekte gegevens zoals uw naam, telefoonnummer, adres en e-mail door Restaurant Puik enkel gebruikt voor het factureren van het gebruik, het leveren van onze dienst en om u op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen.

1.2  Indien uw reservering is gedaan via een derde (zoals een online boekingskanaal of uw werkgever) en/of een partij die de facturen betaalt op basis van een overeenkomst tussen u en die partij, zal Restaurant Puik informatie doorgeven aan deze partij(en) voor de betaling ervan.

Restaurant Puik kan uw gegevens doorgeven aan dergelijke partijen op hun verzoek. Bekijk de privacyverklaring van deze partijen als u meer wilt  weten over hoe zij uw persoonsgegevens behandelen.

Uw gegevens worden alleen gedeeld met u en/of de partij die betaalt voor (het  gebruik van) de geleverde diensten of een andere derde partij op basis van een overeenkomst tussen u en deze derde partij.

1.3  Als u onze website gebruikt (https://www.restaurantpuik.nl) kunnen gegevens automatisch verzameld worden door de technologieplatforms die dit mogelijk  maken. Uw webbrowser of mobiele apparaat kan bijvoorbeeld bepaalde gegevens delen met Restaurant Puik als deze apparaten communiceren met onze website. Deze gegevens omvatten de identificatie code van het apparaat, cookies, IP adressen, verwijzingsheaders, gegevens die  uw versie en webbrowser identificeren, en web beacons en tags.

1.4 Restaurant Puik kan uw gegevens gebruiken om u te adviseren over een verblijf in de toekomst.

1.5 Restaurant Puik kan uw gegevens gebruiken om haar dienstverlening te verbeteren of als onderdeel van een analyse die bijdraagt aan het verbeteren van de dienstverlening.

1.6  We gebruiken uw gegevens om u elektronisch te informeren (bijvoorbeeld via  e-mail) over speciale aanbiedingen en campagnes van Restaurant Puik en over nieuwe relevante diensten van onze andere bedrijven tot u  zich afmeldt.

1.7  Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of een brochure of informatie  aanvraagt, dan bewaren wij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en ontvangt u de nieuwsbrief, brochure en/of informatie over onze campagnes en/of promoties per email en/of nemen wij mogelijk contact met u op over aanbiedingen en promoties.

1.8  Wij vragen ook om uw gegevens als u reageert op een campagne of prijsvraag.  We gebruiken deze gegevens voor de campagne, om de prijswinnaar(s) aan te  kondigen en om de reactie op onze marketingacties te meten, en, met uw toestemming, om u elektronisch op de hoogte te houden (e-mail, enz.)  van andere campagnes en aanbiedingen.

1.9  Als u reageert op een vacature op onze website, vragen wij om uw gegevens, waaronder uw CV. We gebruiken deze gegevens om uw sollicitatie te  beoordelen en om met u te communiceren.

2. Rechtsgrondslag van de verwerking

2.1 De bovengenoemde gegevens worden verwerkt door Restaurant Puik op basis van één van de volgende rechtsgrondslagen:

• Uw toestemming, en uw uitdrukkelijke toestemming indien nodig

• Om aan onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met u te voldoen.

• Om door u verzochte precontractuele maatregelen te nemen.

• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting van Restaurant Puik.

• Een gerechtvaardigd belang van Restaurant Puik of een derde die geen plaats hoeft te maken voor een belang of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van uw persoonsgegevens vereisen.

3. Restaurant Puik verkoopt uw gegevens niet.

3.1 Restaurant Puik verkoopt of verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden en stelt deze gegevens alleen beschikbaar aan derden die zijn betrokken bij het leveren van de overeengekomen diensten. Onze medewerkers en ingehuurde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

4. Partners

4.1 Restaurant Puik werkt samen met partners om haar gegevens te beheren en op te slaan. Deze partners kunnen zich zowel in als buiten de EU  bevinden. Restaurant Puik kiest voor partners die een adequaat niveau van bescherming van de persoonsgegevens kunnen bieden, hetzij  door inachtneming van het EU-VS-privacy schild, de Binding Corporate Rules of  door het accepteren van Modelcontractbepalingen zoals aanvaard door de  Europese Commissie of via vergelijkbare regels. Restaurant Puik gaat verwerkersovereenkomsten aan met al haar partners indien dit nodig is.

5. Behoud van gegevens

5.1 Restaurant Puik bewaart uw persoonsgegevens voor zolang nodig is om onze diensten te leveren. Als u besluit om te stoppen met het gebruik van onze diensten, verwijderen wij uw persoonsgegevens op uw verzoek. Onthoud dat een kopie van deze gegevens kan worden bewaard in back-ups.

6. Beveiliging

6.1 De beveiliging van uw gegevens is ook belangrijk. Als u uw credticard gegevens  invoert voor een (eventuele) incasso van uw verblijf, zorgen we ervoor dat  deze informatie wordt versleuteld met SSL (Secure Socket Layer). Onthoud wel dat geen enkele beveiliging 100% veilig is en dat Restaurant Puik de veiligheid niet kan garanderen. We hebben organisatorische en technische maatregelen genomen binnen onze organisatie om het gebruik van uw  gegevens te beveiligen.

7. Creditcardgegevens

7.1 Als u uw creditcardgegevens invoert, wees er dan van bewust dat een externe  betalingsverwerker uw betaling zal verwerken. Restaurant Puik slaat alleen de laatste vier cijfers van uw creditcardnummer, de vervaldatum  en de CVC-code op.

8. Wijzigingen in dit privacy beleid

8.1  Dit privacy beleid kan worden bijgewerkt ten gevolge van wijzigingen in  toepasselijke wetgeving of als gevolg van veranderingen binnen ons bedrijf of onze dienstverlening. Eventuele aanpassingen zullen we kenbaar maken via  deze pagina. We raden u daarom aan om dit privacy beleid regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven. Indien wij wijzigingen maken die serieus op u van  invloed zijn, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen, door bijvoorbeeld het versturen van een e-mail bericht of via onze diensten.

9. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

9.1 U hebt het recht om uw toestemming met betrekking tot ons gebruik van uw  persoonsgegevens in te trekken. U hebt ook het recht om uw gegevens te bekijken en om ze te wijzigen of verwijderen indien de opgeslagen gegevens  incorrect or anderszins onrechtmatig zijn. U hebt ook het recht om ons te verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij te verstrekken.

Als u vragen heeft over het privacy beleid van Restaurant Puik, neem dan contact met ons op via onze website of via de contactgegevens die hierboven staan vermeld. Als u klachten hebt over ons gebruik van uw gegevens die we niet correct hebben opgelost, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens autoriteit.

 

Cookies Restaurant Puik

Restaurant Puik kan cookies gebruiken om u te herkennen als u onze website weer bezoekt. Cookies zijn stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen door uw browser. Dankzij cookies kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van onze diensten om ze te verbeteren en aan te passen aan uw wensen. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt.

Restaurant Puik kan cookies gebruiken om ervoor te zorgen dat u niet dezelfde informatie te zien krijgt of in hoeft te vullen als u onze website bezoekt. Dit maakt het gebruik van onze website makkelijker voor u. Met cookies kunnen we ook zien hoe de website wordt gebruikt en welke verbeteringen we kunnen doorvoeren.

Soorten cookies

Restaurant Puik kan de volgende drie soorten cookies gebruiken:

  1. Functionele en noodzakelijke cookies. Sommige cookies zijn nodig voor het correct functioneren van de website. We gebruiken deze cookies om uw voorkeuren op te slaan. Dit zijn cookies die worden gebruikt om u teherkennen zodra u zich hebt geregistreerd.
  2. Social media en externe cookies. Als u bent ingelogd op sociale netwerksites(Facebook, Instagram, Google, etc.) en op de Restaurant Puik website en toestemming hebt gegeven voor deze categorie cookies kunt u  gebruik maken van extra functionaliteiten. Deze functionaliteiten omvatten het eenvoudig delen van informatie via Facebook Like, Google+, Twitter, etc.  Bekijk het beleid van de social media-bedrijven voor de cookies die zij plaatsen en de mogelijke gegevens die ze ermee verzamelen. Onthoud wel dat dit beleid regelmatig kan wijzigen. Restaurant Puik heeft hier geen controle over.
  3. Optimalisatie en relevantie van cookies. We gebruiken ook cookies om informatie te verzamelen. Met deze informatie kunnen we zien welke pagina’s het meest worden bezocht, welke pagina’s goed werken, en welke pagina’s foutmeldingen tonen. We gebruiken deze informatie om het gebruiksgemak van de website te verbeteren.

Meer informatie over Google Analytics en Google AdWords. Google Analytics: Deze functie geeft ons informatie over het gebruik van onze websites, waaronder het bekijken van pagina’s, de bron van het bezoek, en de tijd doorgebracht op onze websites. Deze informatie wordt geanonimiseerd en gepresenteerd in de vorm van statistieken en kunnen niet worden herleid naar de gebruiker. Met Google Analytics kunnen we zien welke content populair is op onze websites zodat we gebruikers beter kunnen voorzien van nuttige informatie.

Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.